nomilk2day.nl gebruikt cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten verbeteren we nomilk2day.nl. Lees hier meer

Ik ga niet akkoord

Stimuland

Stimuland wil bijdragen aan een vitaal platteland: sociaaleconomisch en ecologisch duurzaam. Zij initiëren en organiseren innovatieve projecten en activiteiten om een perspectiefvolle landbouw te stimuleren, de plattelandseconomie te versterken, de leefbaarheid van en verbondenheid tussen mensen op het platteland te vergroten. Zij verbinden beleid en praktijk.

Stimuland is een zelfstandige stichting en in haar onafhankelijke rol spreken zij niet alleen met beleidsmakers en –uitvoerders, maar ook met agrariërs en andere ondernemers, dorpsbewoners en adviseurs in Oost-Nederland. Zij werken daarbij op specifieke terreinen samen met externe deskundigen, zoals accountantskantoren, adviesbureaus, banken, waterschappen, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven.

Vacatures van Stimuland

Vervulde vacatures
Directeur