nomilk2day.nl gebruikt cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten verbeteren we nomilk2day.nl. Lees hier meer

Ik ga niet akkoord

Steven en Barry

Directie Bij VanWestreenen

Complexere regelgeving, meer Europese en internationale wetgeving en een slinkend begrip voor de landbouw. Het buitengebied verandert en adviesbureau Van Westreenen verandert mee.

Door de alsmaar toenemende milieuwetgeving begin jaren ’90 kwamen steeds meer boeren in de problemen. Voor Steven van Westreenen aanleiding zijn eigen adviesbureau op te richten. Vandaag de dag lijkt er wat betreft wet- en regelgeving niet veel veranderd! ‘Destijds speelden het ammoniakdossier en de Hinderwet’, herinnert de directeur zich. ‘Er was veel maatschappelijke weerstand van milieuverenigingen. Boeren kwamen door allerlei milieukwesties in de knel met procedures. Ik loodste ze door het woud van regels.’ Veel lijkt er niet veranderd. Toch is dat volgens hem wel degelijk zo. ‘Politiek gezien was er eind vorige eeuw meer hart voor de landbouw dan in 2018.’

Een andere wijziging is dat de wereld er complexer op is geworden, vult mede-eigenaar Barry Wopereis aan. ‘Er zijn meer soorten regelgeving; was het vroeger nationaal, nu heb je ook met Europese en internationale richtlijnen te maken. Neem de Natura 2000 gebieden en dan heb je nog de mestproblematiek en antibioticareductie die boeren eroverheen krijgen. Om over bestemmingsplannen, welzijnseisen en vergunningen nog maar te zwijgen.’ Met name ondernemers met complexe vraagstukken en bijzondere gevallen weten dan ook in toenemende mate het kantoor te vinden. ‘De afgelopen jaren hebben we dergelijke zaken door onze specifieke kennis en kunde, maar ook doorzettingsvermogen succesvol weten af te wikkelen.’

Welke positie hebben jullie weten te bereiken?

Steven: ‘Boven de rivieren zijn wij 1 van de grotere adviesbureaus gespecialiseerd in de agrarische milieu-, bouw- en ruimtelijke ordeningswetgeving. Zeker als je weet dat wij onafhankelijk zijn en geen onderdeel uitmaken van bijvoorbeeld een voerbedrijf of andere dienstverlener. Ook zijn er maar weinig die het complete pakket aanbieden. Onze kracht is dat wij een traject aanvliegen vanuit meerdere disciplines. Wij dienen 1 belang: die van de opdrachtgever, van begin tot eind. Door die korte lijnen kunnen we snel schakelen en acteren op bepaalde wetgeving.’ Barry: ‘Die snelheid van handelen komt denk ik ook voort uit de grote betrokkenheid van onze werknemers bij de sector. Allemaal hebben we iets met de landbouw. De roep om iets te doen is groot. Soms voel ik me net een belangenbehartiger.’

Barry, waarom koos jij voor VanWestreenen?

‘Eind jaren ’90 zat ik namens de overheid aan tafel om te controleren of bedrijven zich aan de voorschriften hielden. Ook schreef ik vergunningen, maar ik vroeg me steeds vaker af of ik echt aan die kant wilde werken. Eigenlijk zat ik liever aan de kant van de boer. Al die regeltjes; ik kon er niet altijd achter staan. Mijn roots, ik ben geboren en getogen op een varkensbedrijf in de Achterhoek, hebben daar natuurlijk een groot aandeel in gehad. Daar komt bij dat ik steeds minder gelukkig was op het grote adviesbureau waarvoor ik werkte, met een forse overhead en directeur met chauffeur. Toen kwam ik Steven tegen. Hij zocht iemand die het kantoor in het oosten kon leiden. Nu zit ik alweer 17 jaar aan de goede kant van de tafel!’

Welke effect heeft de kleiner wordende boerenpopulatie op jullie business?

Steven: ‘De laatste 10 jaar doen we naast advisering aan agrarisch ondernemers meer advieswerkzaamheden in aanverwante sectoren in de food en industrie. Denk aan slachterijen, voerfabrieken, mestverwerking, afvalinzameling en transportbedrijven. Deze tak gaan we de komende jaren verder uitbouwen. Verder groeien de opdrachten van (ex)boeren met een andere onderneming zoals een kalvertak, windmolens, zorgboerderij, streekwinkel, ijsboerderij of recreatie. Het buitengebied verandert en wij veranderen mee.’

"NEE, IS BIJ ONS GEEN ANTWOORD"

 

Welke projecten blijven je bij?

Barry: ‘Juist de afwisseling van projecten maakt mijn werk leuk. Of ik nu voor een klein schuurtje de zaken moet regelen of voor een paar grote bedrijven met meerdere locaties een ontwikkelingstraject in ga; beiden zijn net zo leuk om te doen. Uiteindelijk ben je de klant, groot of klein, aan het ontzorgen.’
Steven: ‘Ik vind het altijd een mooie uitdaging om als regisseur een proces vlot te trekken. Ervoor zorgen dat de klant verder geholpen is. De ene keer sta je tussen het pluimvee, dan weer op een manege en een dag later in de rechtbank. Je bent vaak bezig met 100 ballen in de lucht te houden.’

Hoe ver gaan jullie?

Steven: ‘Nee, is bij ons geen antwoord. Maar wel: hoe zou het anders kunnen. We zoeken altijd het gaatje op.’
Barry: ‘Wij durven stelling te nemen en staan daarom ook bekend als partner die het onderste uit de kan haalt, altijd de grenzen opzoekt en als het kan er overheen gaat. We kiezen nooit de behoudende kant, maar gaan altijd voor het maximale.’

Je hebt vast een goede tip om weg te geven.  

Barry: ‘Ga ervan uit dat trajecten minimaal 1 jaar duren. Komen er bezwaren of zienswijzen van buren? Tel er dan maar 2, 3 of 4 jaar bovenop. In het verleden kon je dingen nog wel eens snel regelen, maar tegenwoordig is het een illusie om in 14 dagen te beginnen met de uitvoering. Daarom is het beter een vergunning al op de plank te hebben liggen, dan onder stoom en kokend water een start proberen te maken.’

Hoe zien jullie de toekomst bij VanWestreenen?

Steven: ‘Van een paar man in de beginperiode is het bureau gestaag uitgegroeid naar zo’n 20 werknemers. Die stijgende lijn willen we voortzetten. Een gerenommeerd adviesbureau op meerdere locaties met een goed en gestructureerd team van ongeveer 30 specialisten met kennis en kunde voor zowel de agrarische ondernemers als ondernemers in de food & industrie. Onze groeiambitie ligt ook vast in de bouw van een nieuw kantoorpand in Barneveld. Om die groei in goede banen te leiden, trekken we een Algemeen Manager aan. Naast organisatie en management vallen ook HRM, recruitment, functionerings- en ontwikkelgesprekken in zijn takenpakket. Dit geeft ons meer ruimte om inhoudelijk mee te kijken met projecten.’
Barry: ‘Een persoon die de verbindende factor tussen de 2 kantoren is, tussen ons tweeën en tussen directie en medewerkers. Wij zijn bijna fulltime inhoudelijk bezig en komen te weinig toe aan interne sturing. Belangrijke taak van de nieuweling wordt ook sfeerbeheer.’

Sfeerbeheer?

Barry: ‘Gezelligheid! Op z’n tijd een biertje drinken met elkaar, een hapje eten en een weekendje weg. Meestal een stedentrip. Dan spreek je elkaar eens in een andere setting. Zo proberen we de sfeer erin te houden.’
Steven: ‘Verder zijn we een laagdrempelige club: no nonsens, flexibel, met een bepaalde mate van vrijheid. Wij tweeën vormen dan wel de directie, maar we proberen collega’s wel te betrekken bij besluitvorming. Dat meenemen van mensen in processen, zit er door ons werk natuurlijk aardig ingebakken.’

Heeft dit verhaal je geïnspireerd? Lees hier meer over VanWestreenen.  

De functie van Algemeen Manager is inmiddels vervuld, maar je kunt onze consultants altijd vragen of er hier of elders andere mooie posities open staan. Check snel onze actuele vacatures.

Deel dit verhaal

verhaal delenofAnnuleren

Gekoppelde vacatures

Relatiemanager B2B
Business Controller (MT-lid)
Business Developer